3D perspective ร้านอาหาร

ภาพ 3d perspective ร้านอาหาร

งาน 3d perspective เพื่อการ ออกแบบ ตกแต่ง ต่อเติม ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ในภาพ 3d perspective Interior เป็นร้านอาหาร ที่เน้น แสงไฟ สลัวๆ มีเก้าอี้นั่งแบบยาว พร้อมทั้งฉากบัง เพื่อนความเป็นส่วนตัว