3D perspective bedroom ห้องนอนขนาดใหญ่

ภาพ 3d perspective bedroom

งาน 3d perspective เพื่อการ ออกแบบ ตกแต่ง ต่อเติม เพื่อให้มองเห็นภาพก่อนทำงานจริง ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ในภาพ 3d perspective เป็นห้องนอนขนาดใหญ่ ตกแต่ง แนว classic ผสม modern พร้อมกับมีก้องแต่งตัวขนาดใหญ่ในห้อง ใช้ผนังไม้เป็นหลัก พร้อมกับมีเตียงขนาดใหญ่ไว้กลางห้อง มีโซฟาที่นั่งไว้ด้านข้างเพื่อพักผ่อน