3D perspective dinner room

3D perspective dinner room

ภาพ 3d perspective dinner เป็นมุมทานอาหาร โดยการใช้ model เก้าอี้ ที่ได้ทำไว้ มาใส่ในซีนเพิ่มเติม ให้เป็นมุมทานอาหาร แล้วจัดแสง ตกแต่งรูป จนกลายเป็น ภาพ 3d perspective มี 2 ภาพ แบบกลางวัน และ กลางคืน

dinner1-2

 

dinner-n