3D perspective Exterior house

งาน 3d perspective จำลองบ้านพัก โดยมีแปลนของบ้านมาให้ เพื่อให้ได้ลักษณะบ้านตามแบบที่ ลูกค้าต้องการ โดยการทำ 3d prespective งานนี้ ใช้เวลา 3 วัน รวมการแก้งาน และ retouch เพิิ่อเพิ่มความสวยงาม

houseD-150510-2