3d perspective exterior house2

3d perspective exterior house

งาน 3d perspective house เป็นงานภายนอก ของบ้านหรูแห่งหนึ่งในกรุงเทพย่านชานเมือง จัดแสงใส่ แมททีเรียลเพื่อเพิ่มความสวยงาม สร้างบรรยากาศ ภาพ 3d perspective ด้วยการใส่ต้นไม้และรถ