3D perspective interior Bedroom

ภาพ 3d perspective interior living

งาน 3d perspective เพื่อการตกแต่ง ต่อเติม เพื่อให้มองเห็นภาพก่อนทำงานจริง ห้องนอนของบ้านพัก ขนาดขนาดใหญ่ ในภาพ 3d perspective ตกแต่งด้วยผนัง ที่มีลูกเล่น นูนออกมา และเตียงขนาดใหญ่ เพิ่มฟังชันน์ ด้วย  โซฟาที่นั่งพักผ่อน ให้ใช้ประโยน์ของพื้นที่ได้อีก มีหน้าต่างขนาดใหญ่เพื่อรับแสง มีเพดานสูงเพื่อให้ดูโปร่ง ไม่อึดอัด