3D perspective interior loft living

ภาพ 3d perspective interior livling

งาน 3d perspective ห้องนั่งเล่น แนว loft เป็นผลงาน 3d perspective ภายในห้องนั่งเล่น เน้นมุมมองตรงโซฟา เพื่อให้เห็นถึงบรรยากาศ โดยมีโซฟาหันง กับโต๊ะกลาง และ เพิ่มบรรยากาศด้วย โคมไฟเท่ๆ เพื่อให้เข้ากับผนังอิฐ ให้ออกมาเป็นงาน 3d perspective แนว loft