3D perspective knockdown house vinage

ภาพ 3d perspective บ้านสำเร็จรูปขนาดใหญ่ สไตลฺินเทจ

งาน 3d perspective เพื่อการ ออกแบบ ตกแต่ง ต่อเติม ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ในภาพ 3d perspective exterior เป็นภาพ 3d perspective ของบ้านสำเร็จรูป  style vintage บรรยากาศกลางป่า ธรรมชาติ มีชานหน้าบ้านไว้นั่งพักผ่อน