3D perspective interior restaurant japan food

ภาพ 3d perspective ร้านอาหารในประเทศญี่ปุ่ณ

งาน 3d perspective เพื่อการ ออกแบบ ตกแต่ง ต่อเติม ร้านอาหารแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่ณ ในภาพ 3d perspective Interior เป็นมุมต่างๆภายในร้าน และภายนอกร้าน สไตล์ญี่ปุ่ณ เน้นวัสดุธรรมชาติ โดยใช้ไม้เป็นหลัก