3D perspective living coner

ภาพ 3d perspective ร้านอาหาร

งาน 3d perspective เพื่อการ ออกแบบ ตกแต่ง ต่อเติม ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ในภาพ 3d perspective Interior เป็นมัมนั่งเล่น มีโซฟา กับของตกแต่ง โดยที่พื้นเป็นพื้นปูนขัดมัน พร้อมกับ ผนังทำจากไม้

3d perspective