3D perspective living Loft

ภาพ 3d perspective มุมนั่งเล่น สไตล์ loft

งาน 3d perspective เพื่อการ ออกแบบ ตกแต่ง ต่อเติม ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ในภาพ 3d perspective Interior เป็นมุมนั่งเล่น 3d perspective สไตล์ loft ที่ใช้การจัดไฟให้ดู มืดๆ ในบรรยากาศกลางคืน ใช้โคมไฟ ให้ความสว่าง บวกับ ไฟตั้งพื้น ผนังปูน กับ โซฟาแบบหนัง