3d perspective resturant

3d perspective ร้านอาหาร

งาน 3d perspective อาคารร้านอาหาร เป็นแสงตอนเย็น ตัวร้านเป็นร้านขายเนื้อ และมีที่นั่งอยู่บนชั้น 2 ด้านหน้าตกแต่ง ด้วย ไม้และ รูปวัว เพื่อสื่อถึง ร้านอาหารว่าขายสินค้าขนิดไหน